تبلیغات
وبلاگ شماره یک حرفه وفن مدرسه راهنمایی شهید ماشا ا.. ابراهیمی - واحد 8 – كشاورزی -باغبانی-دامپروری- صنایع غذایی

وبلاگ شماره یک حرفه وفن مدرسه راهنمایی شهید ماشا ا.. ابراهیمی

هدف ما ........... پیشرفت شماست ********** دشتی

باغبانی :
تحول و دگرگونی در علم باغبانی از وقتی آغاز شد كه علوم پزشكی و بهداشت به اطلاعات جدیدی درباره بدن انسان دست یافتند و متوجه شدند كه هر فرد برای حفظ سلامتی و قدرت كامل بدن خود،‌علاوه بر مواد اولیه غذایی مانند: نشاسته، گوشت و چربی به مواد دیگری از جمله ویتامین ها احتیاج دارد.
اولین تفاوت اساس و عمده بین درختان و سایر نباتات این است كه سبزی ها و گیاهان زراعی یك ساله یا دو ساله اند و یا عمركوتاهی دارند. در صورتی كه عمر درختان گاهی به چند صدسال نیز می رسد. 

  اهمیت درخت و درختكاری:

 

در زندگی هیچ گروهی از گیاهان، به اندازه درختان، بخصوص درختان میوه، دخالت نمی شود. این دخالت به صورت اصلاح بذر است و هدف آن بدست آوردن یك درخت مرغوب و پرمحصول است.   

  قسمت های اصلی یك درخت :

قسمت های اصلی یك درخت شامل : ریشه، ساقه و تاج است. در بیشتر درختان رشد ریشه ها در داخل خاك با اندازه رشد شاخه ها در فضا تناسب دارد. شكل ریشه انواع درختان متفاوت است. بعضی ریشه ها گاه تا چند برابر ارتفاع درخت به طور عمودی در خاك پایین می روند و از آب های موجود در اعماق زمین استفاده می كنند(مناطق درختان كویری). شكل تاج درختان نیز متفاوت است و اغلب به شكل های كره ای ، مخروطی و تخم مرغی دیده می شوند. قسمتی كه ریشه ها را به شاخه ها یا تاج درخت وصل می كند. ساقه خوانده می شود. درازای ساقه به چند متر می رسد و بافت آن چربی است.   

  هدف پرورش درختان :

هدف از پرورش درختان تنها استفاده از میوه آن ها نیست. برای مثال سپیدار برای تولید چوب درخت گردو برای میوه و چوب، درخت سیب برای میوه ، نارون و اقاقیا برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند.
تأثیر عوامل محیطی بر درخت:
عوامل محیطی بر زندگی گیاهان و درختان تأثیر به سزایی دارند. به همین دلیل در یك منطقه از كشور مركبات،‌در منطقه دیگر درختان خرما و در یك منطقه سیب و انگور پرورش داده می شود.
جنگل طبیعی و مصنوعی:
در مناطقی كه میزان رطوبت دمای هوا و سایر عوامل محیطی برای رشد انواعی از درختان مناسب باشد، به تدریج مجموعه هایی از درختان و پوشش های گیاهان متناسب با موقعیت به وجود می آیند و به طور طبیعی تكثیر می شوند. مجموعه این گونه درختان را جنگل طبیعی می نامند.
مجموعه ای ازدرختان كه توسط انسان ها و بطور ارادی و هدف داری برای ایجاد فضای سبز در حاشیه شهرها و دامنه ها كاشته می شود، جنگل مصنوعی یا پارك جنگلی نام دارد.
درختان چگونه تكثیر می شوند:
درختان همانند سایر گیاهان به روش های مختلفی مانند: بذرافشانی، پاجوش،‌قلمه زدن،‌خوابانیدن،‌پیوند زدن و .... تكثیر می شوند. شیوه تكثیر درخت بر حسب نوع درخت و محل و موقعیت آن متفاوت است. متداول ترین روش تكثیر تجاری درختان،‌قلمه زدن و یا كشت بذر در خزانه به منظور تهیه گیاه پایه و زدن پیوند روی آن هاست. زیرا بسیاری از درختان پس از تكثیر بوسیله بذر، بدون انجام عمل پیوند میوه مرغوب نخواهند داد. در تكثیر درختان از طریق بذر، شیوه عمل این گونه است كه بذر مورد نظر را دربهار به روش خطی در خزانه می كارند و در ماه های آخر زمستان همان سال و قبل از بیدار شدن و جوانه زدن نهال ها، آن ها را به خزانه دوم كه خزانه انتظار می نامند، انتقال می هند.
  

  خزانه انتظار:

در خزانه انتظار(خزانه دوم) فاصله بین خطوط كشت و نهال های جوان بیشتر از خزانه اول ( حدود دو تا سه برابر ) است. از خرداد تا شهریور متناسب با نوع آب و هوای منطقه عمل پیوند زدن انجام می گیرد. اغلب پیوند را در فاصله 10 - 8 سانتی متری سطوح خاك و در جهت رو به شمال روی ساقه می زنند تا از تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بماند. در سومین بهار، شاخه های حاصل از پیوند را سربرداری و هرس می كنند و از زمستان همان سال درختان برای انتقال به محل اصلی آماده می شوند. در مورد بعضی از درختان- مانند هسته داران – بذر را در خزانه اول می كارند. اما بدون انتقال به خزانه دوم، در بهار و تابستان سال دوم آن را پیوند می زنند و در بهار سال سوم به زمین اصلی منتقل می كنند.   

  بررسی های قبل از احداث باغ :

قبل از احداث باغ دو كار اساسی باید انجام گیرد:
1 – بررسی وضعیت بافت خاك و میزان املاح و مواد موجود در عمق های مختلف ، این كار توسط متخصصان خاك شناسی و از طریق نمونه برداری از خاك سطح و عمق در نقاط مختلف زمین و بررسی این نمونه ها در آزمایشگاه های مجهز انجام می گیرد.
2 – با توجه به نتایج حاصل از آزمایش های خاك شناسی و شرایط محیطی منطقه از نظر آب و هوا مانند حداقل و حداكثر درجه حرارت،‌طول مدت گرما و سرما، میزان بارندگی سالانه ،‌وضعیت منابع تأمین آب در انتخاب نوع درختان برای كشت تصمیم گیری می كنند. اغلب فاصله بازار مصرف محصول تولیدی، وضع جاده و امكانات انتقال محصول، نیروی انسانی موجود در منطقه، وضع بادهای دائمی و موسمی و موارد مشابه در تصمیم گیری این مرحله و احداث باغ تأثیر جدی دارد.
  

  طرح های كاشت درختان:

 

فاصله های درختان در باغ ها به كوچكی و بزرگی تاج آن ها و وضعیت ریشه ها در دل خاك بستگی دارد. باید به این نكته توجه داشت كه در صورت رشد درخت، شاخه های بالاتر مانع رسیدن نورد هوا به شاخه های پائین نشوند و ریشه ها به رقابت غذایی با یكدیگر نپردازند.
نكته دیگر، این كه فاصله درختان باید به گونه ای باشد كه پس از رشد، مانع عبور ماشین آلات كشاورزی ، برای شخم، سم پاشی و ... نشود.
اغلب وضع قرارگرفتن درختان را نسبت به یك دیگر، طرح های كاشت درختان می نامند. درختان را در طرح های مربع ،‌مستطیل ، اریب ، مثلثی و ... می كارند.
  

  عملیات انتقال و كاشت نهالها در زمین اصلی :

 

پس از مشخص كردن محل هرس درختان گودال هایی به شكل مكعب با طول ، عرض و ارتفاع یك متر یا به شكل استوانه با قطر و ارتفاع یك متر حفر می كنند. آن گاه پس از جداكردن سنگ های درشت، خاك قسمت بالایی را با مقدار معینی كود حیوانی و كود شیمیایی و در صورت نیاز مواد اصلاح كننده خاك مخلوط می كنند و به داخل گودال باز می گردانند. به هنگام كاشت درختان، گودال را با قسمت دوم خاك باقی مانده پر می كنند.
پس از خارج كردن نهال های انتخاب شده از خزانه شاخه و ریشه ی آن ها را هرس می كنند. به این تریب، شاخه های اضافی و شكسته و ریشه های آسیب دیده حذف می شوند.
  

  عملیات كاشت نهال :

برای كاشتن نهال ها آن ها را به طور عمودی در گودال قرار می دهند و گودال را با خاك پر می كنند. بطوری كه طوقه درخت روی خاك قرار گیرد. (یعنی آن مقدار از ساقه كه در خزانه نیز در خاك بوده است،‌درون خاك قرار می گیرد). بلافاصله پس از كاشت نهال ها، آن ها را آبیاری می كنند تا ریشه ها به خاك بچسبد.   

  مراقبت های پس از كاشت درختان:

بعد از كاشت نهال ، مراقیت های ویژه ای مانند آبیاری ، مبارزه با بیماری ها ، كنترل آفات، هرس كردن، كوددادن، مبارزه با علف های هرز، ترمیم جوی های آبیاری و نرم كرده خاك پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود. به كلیه این كارهای عملیات داشت می گویند.   

  آبیاری :

 

مقدار نفوذ آب و سرعت حركت آن در خاك به نوع و جنس خاك بستگی دارد. به همین دلیل برای آبیاری درختان از روش های مختلف آبیاری استفاده می شود.این روش ها عبارتند از : 1 – آبیاری به طریق كرتی (غرقابی) / 2 – آبیاری تشتكی / 3 – آبیاری تحت فشار   

  هرس :

 

هرس عبارت از حذف شاخه ها و حتی میوه های اضافی به منظور به دست آوردن محصول مرغوب به اندازه مطلوب است. به هنگام هرس دمای هوای منطقه نباید از حدود پنج درجه سانتی گراد كم تر باشد. هرس برای آرایش شكل ظاهری درختان نیز انجام می گیرد. زمان هرس درختان قبل از بیدارشدن آن ها از خواب زمستانه است.   

  دامپروری :

 

در بین حشرات زنبور عسل و كرم ابریشم نقش بیشتری در زندگی انسان دارند. مهم ترین تولیدات این دو حشره عسل و ابریشم است. عسل از غذاهای با ارزش انسان است و ابریشم در صنعت نساجی و پارچه بافی مورد استفاده قرارمی گیرد.
از زنبور عسل محصولات دیگری مانند عسلك ،‌موم، ژله رویال و زهر بدست می آید كه در صنایع مختلف از آن ها استفاده می شود. از دیگر فواید مهم زنبور عسل، افزایش كمی و كیفی محصولات زراعی و باغی از طریق گرده افشانی است.
  

  تغذیه ی زنبور عسل :

 

غذای زنبور عسل از طریق طبیعی و مصنوعی تأمین می شود. در تغذیه طبیعی زنبور عسل از گرده گل و نوش (شهد) استفاده می كند. بنابراین وجود گل و گیاه در تغذیه طبیعی اهمیت خاصی دارد.   

  تغذیه مصنوعی:

برای تغذیه مصنوعی از شربت (آب و شكر) استفاده می شود. غلظت شربت به عواملی از جمله فصل بستگی دارد. در بهار برای تهیه شربت از یك قسمت آب و یك قسمت شكر استفاده می شود، در حالی كه در زمستان شربت را از 3 قسمت آب و 5 قسمت شكر تهیه می كنند. زنبورداران گاهی به كندو شربت تشویقی (تحریكی) می دهند. این شربت اغلب به منظور قوی كردن كندو (از نظر جمعیت) و تخم ریزی بیشتر به زنبور داران داده می شود. گاهی نیز به دلیل كمبود شهد و گروه های گل برای جلوگیری از ضعیف شدن كندو به زنبوران شربت می دهند.  

طبقه بندی

نظرسنجی

  شما در کدام کلاس سوم هستید؟

با سلام.به وبلاگ مدرسه ی شهید ابراهیمی خوش آمدید.با مدیریت آقای دشتی معلم خوب این مدرسه

Oneline users :

JavaScript Codes
width='100'
Time spent here:

Powered by WebGozar

با سلام.به وبلاگ مدرسه ی شهید ابراهیمی خوش آمدید.با مدیریت آقای دشتی معلم خوب این مدرسه

.spanstyle { position:absolute; visibility:visible; top:-50px; font-size:15pt; font-family:Verdana; font-weight:bold; color:#cc0000; } BODY { width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll; } -->

جاوا اسكریپت

IS

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :